ΑΡΧΙΚΗΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣΠΡΟΦΙΛ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει να επιδείξει ένα πλήθος Πελατών και Έργων, τα οποία καλύπτουν κάθε είδους εφαρμογής και δραστηριότητας. Το σημαντικότερο όμως είναι η φιλοσοφία της Εταιρείας μας για τον Πελάτη. Οι Πελάτες αποτελούν για την ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΚΗ το πολυτιμότερο ίσως κεφάλαιό . Με συνειδητό και συστηματικό τρόπο προσπαθούμε να εξυπηρετούμε κάθε ένα χωριστά, ανεξαρτήτως μεγέθους και ονόματος. Μία σύντομη, ενδεικτική αποτύπωση πελατών και έργων παρουσιάζεται στην ενότητα αυτή.