ΑΡΧΙΚΗΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣΠΡΟΦΙΛ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν και δείτε κατασκευές με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας. Στις παρακάτω φωτογραφίες υπάρχουν τοιχία γυψοσανίδας , οροφές γυψοσανίδας , χωρίσματα με γυψοσανίδα , ηχομονωτικές δουλειές , σχέδια σε οροφές και τοίχους , συνθέσεις επίπλων με γυψοσανίδα , επενδύσεις τζακιών , βιβλιοθήκες κατασκευασμένες με γυψοσανίδα, καθώς και τοιχοποιίες με τσιμεντοσανίδες, από μία απλή πέργολα μέχρι την κατασκευή εξωτερικών τοίχων ενός σπιτιού. Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν.